Start

Lista rankingowa pomysłów biznesowych w naborze na tworzenie miejsc pracy w PS

11 Czerwiec, 2024 - 11:03 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów po zakończeniu oceny w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

Inicjatorzy pomysłów, którzy otrzymali rekomendacje pozytywną do udziału w dalszym etapie zostaną poinformowani w najbliższym czasie drogą mailową o szczegółach i terminach związanych z etapem doradczo-szkoleniowym w ramach tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zmiana w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego

21 Maj, 2024 - 09:13 -- OWES

Informujemy, że w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym pojawiła się drobna zmiana dotycząca grupy docelowej, która brzmi następująco (zmiana została zaznaczona w sposób pogrubiony:

Osoby zatrudniane w ramach projektu:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dopuszczalny jest udział osób ubezwłasnowolnionych - w tym przypadku czynności prawne w ich imieniu podejmuje wyznaczony opiekun lub kurator).

Doradztwo ogólne i doradztwo prawne w OWES

14 Maj, 2024 - 13:25 -- OWES
Doradztwo ogólne w OWES

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES) do korzystania z bezpłatnego doradztwa ogólnego oraz doradztwa prawnego:

Zakres doradztwa ogólnego to m.in.:
- rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej;
- źródła finansowania organizacji
- konsultowanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z logiką projektową;
- zarządzanie PES, organizacja wolontariatu i bieżąca działalność PES

Ruszył nabór formularzy pomysłów biznesowych

6 Maj, 2024 - 15:45 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru Formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. do godz. 23:59.

Złożenie Formularza pomysłu jest warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego.

Zapraszamy na szkolenie:,,Skuteczna promocja w social mediach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej"

Data szkolenia: 
Od 1 Grudzień, 2023 do 14 Grudzień, 2023

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne na szkolenie: ,,Skuteczna promocja w social mediach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej".
mailKiedy?

Szkolenie odbędzie się w dniu 15.12.2023 r./piątek/ w godz. 9.00-16.00

mailGdzie?

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, wjazd od ul. Aleksandrowickiej 33

Szkolenie ,,Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej"

Data szkolenia: 
Od 19 Grudzień, 2023 do 20 Grudzień, 2023

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej,  na szkolenie: ,,Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej".
Szkolenie odbędzie się w dniach 19.12.2023 - 20.12.2023 r.

w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, w godz. 9.00-16.00

Szkolenie ,,Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej"

Data szkolenia: 
Od 17 Październik, 2023 do 18 Październik, 2023

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej,  na szkolenie: ,,Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej".
Szkolenie odbędzie się w dniach 17.10.2023 - 18.10.2023r. w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, w godz. 9.00-16.00

Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Data szkolenia: 
Od 10 Listopad, 2023 do 10 Grudzień, 2023

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej,  na szkolenie: ,,Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej".

Szkolenie odbędzie się w dniach 11.10.2023 - 12.10.2023r. w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, w godz. 9.00-16.00

Szkolenie „Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej?”

Data szkolenia: 
Od 3 Kwiecień, 2023 do 7 Kwiecień, 2023

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, które chcą dowiedzieć się jak starać się o status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie ze ścieżką przewidzianą w Ustawie o ekonomii społecznej  na szkolenie: „Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej?”

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.04.2023r. /wtorek/ w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, w godz. 9.00-14.15

Szkolenie pn. „Księgowość i kadry w PES”

Data szkolenia: 
Od 28 Grudzień, 2022 do 13 Styczeń, 2023

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Księgowość i kadry w PES”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

24-25 stycznia 2023 r.
15-16 luty 2023 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 13.01.2023 r. Ilość miejsc ograniczona!

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:
1. Rachunkowość organizacji pozarządowych i PES.
• Aspekty prawne jako wprowadzenie do rachunkowości i opodatkowania.
• Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w ujęciu księgowym.
• Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
• Prowadzenie rachunkowości w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Specyfika ewidencjonowania poszczególnych przychodów i kosztów.
2. Sprawozdanie finansowe w Organizacjach pozarządowych.
• Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 (dla organizacji pozarządowych) do ustawy o rachunkowości oraz na podstawie załącznika nr 1 i 4.
• Sporządzenie rachunku zysków i strat – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
• Sporządzenie bilansu – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.
3. Kadry w NGO
• Umowa o pracę, a inne umowy cywilnoprawne;
• Dokumentacja kadrowa pracownika;
• Obliczanie wynagrodzenia w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
Prowadząca: Agata Filipek – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, jednocześnie doradcza i szkoleniowiec w tematyce zagadnień księgowo-podatkowych. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu doradcy biznesowego oraz profesjonalisty OWES.
Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej).
Kontakt z biurem projektu pod numerem: 508-286-345.

Szkolenie pn. „Jak skutecznie działać w sieci?”

Data szkolenia: 
Od 18 Listopad, 2022 do 8 Grudzień, 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Jak skutecznie działać w sieci?”, które odbędzie się 7-8 grudnia 2022 r.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.a
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 30.11.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:
- Analiza strategii komunikacji w uczestniczących organizacjach pozarządowych – potrzeby, wyzwania, narzędzia.
- Zdefiniowanie „po co” organizacji – czyli określenie CELÓW ORGANIZACYJNYCH I OPERACYJNYCH.
- Określenie grupy docelowej, do której kierowana jest komunikacja, zdefiniowanie języka i narzędzi, które są adekwatne do grupy odbiorców, do których kierowana jest komunikacja danej organizacji.
- Wyznaczenie CELÓW KOMUNIKACYJNYCH: co chcemy osiągnąć w komunikacji z daną grupą? Czy chcemy żeby się o nas dowiedzieli? Czy chcemy, aby ich o czymś lub do czegoś przekonać? Jaką zmianę chcemy spowodować naszą komunikacją?
- Przechodzenie od strategii do taktyki, czyli dobieramy działanie adekwatne do zdefiniowanych celów.
- Prezentacja najefektywniejszych narzędzi i kanałów komunikacyjnych i wybranie trzech, które organizacje chcą zgłębić podczas szkolenia.
- Gdzie i jak warto komunikować – omówienie każdego z elementów skutecznej komunikacji (zdjęcia, filmy, obróbka graficzna, przykłady pomocnych aplikacji, analiza najpopularniejszych mediów społecznościowych).
- Prezentacja zastosowania i użytkowania wybranych przez uczestników narzędzi i kanałów komunikacyjnych.
- Praktyczne ćwiczenia, które pomogą utrwalić nowo zdobyte umiejętności w użytkowaniu narzędzi.
- Tworzenie przykładowych treści z zastosowaniem nowopoznanych narzędzi komunikacyjnych.
- Podsumowanie elementów skutecznej komunikacji w organizacjach pozarządowych.

Prowadząca: Maja Kwiatkowska - absolwentka Maastricht Academy of Music w Holandii, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Zarządzania kulturą w strukturach UE. Wieloletnia animatorka kultury, edukatorka, założycielka Fundacji Mai i Mata Kwiatkowskich. Inicjatorka i realizatorka wielu cykli wydarzeń kulturalnych i społecznych,  realizatorka projektów edukacyjnych, m.in. Art. Hub, Bardzo Młoda Kultura, Lato w Teatrze. Współtworzy Festiwal ClassiX i platformę edukacyjną ArtHub. Pracowała m.in. jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w Żywieckiej Fundacji Rozwoju, a obecnie pełni funkcję Prezeski Fundacji MALAK w Krakowie.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej).

Szkolenie Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Data szkolenia: 
Od 31 Październik, 2022 do 22 Listopad, 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej", które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2022r. (Środa-Czwartek 9.00-16.00) w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5.

Jeśli:

jesteście nowopowstałą organizacją pozarządową,
chcecie się dowiedzieć, jak skutecznie pisać projekty,
chcecie rozwijać Waszą organizację
to szkolenie jest dla Was!
Szkolenie kierujemy do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022r.Ilość miejsc ograniczona!
Szkolenie będzie obejmowało m.in zagadnienia dotyczące:
1.Zasad konstruowania projektów, źródła ich finansowania,
2.Procedur naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe),
3.Procedur oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej - najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu,
4. Zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach,
5. Etapów planowania projektu - logika projektu, harmonogram,
6. Zarządzania cyklem projektu,
7. Rodzajów wskaźników,
8. Budżetu Projektów (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny),
9. Pomocy publicznej w projektach,
10. Promocji i marketingu projektu,
11. Przygotowania dokumentacji projektowej – case study

Szkolenie poprowadzi specjalista, trener i doradca w zakresie ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, podstaw oraz budowy i tworzenia biznes planów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości  - p. Krzysztof Braś. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Master of Business Administration. Właściciel działalności gospodarczej pn. „IDEA+ Krzysztof Braś”, zajmującej się prowadzeniem analiz i sporządzaniem raportów na zlecenie klientów, prowadzeniem szkoleń z zakresu: zarządzania, marketingu, modelowania biznesowego i biznesplanu, pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej, aktywizacji społecznej i gospodarczej, diagnozy i metod pracy w środowisku lokalnym z Certyfikatem Jakości: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr 456/2021. Prezes Zarządu w Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej. Członek Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – II Kadencji.

Na szkolenie możecie się Państwo zapisać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego

Dodatkowy termin szkolenia pt: „Księgowość, kadry i płace w PES”

Data szkolenia: 
Od 20 Czerwiec, 2022 do 21 Czerwiec, 2022

szkolenie ksiegowoscSerdecznie zapraszamy na dodatkowe szkolenie pt: „Księgowość, kadry i płace w PES”, które odbędzie się 20-21 czerwca 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych)

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 10.06.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie pn. „Księgowość, kadry i płace w PES”

Data szkolenia: 
Od 12 Maj, 2022 do 25 Maj, 2022

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Księgowość, kadry i płace w PES”, które odbędzie się 6-7 czerwca 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych)

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 25.05.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

Strony